معرفی شرکت

شركت داده کاوان آپادانا با بهره گیری از پرسنل مجرب و با تجربه که سالها در نگهداری زیرساختهای سایبری کشور فعال بوده اند، در سه دپارتمان زیر آماده همکاری میباشد: تولید نرم افزار در پلتفرمهای مختلف امنیت شبکه طراحی و اجرای شبکه