معرفی شرکت

کلینیک محلی امن بدای کار بانوان گرامی.کار بصورت شیفتهای چرخشی میباشد ساعت کار از ۸ صبح الی ۱۴ و عصر 15 الی ۹ شب


فرصت های شغلی فعال

هیچ آگهی شغلی وجود ندارد.