معرفی شرکت

شرکت چالتاسیان، از سال 1361 شروع به فعالیت کرده و در حال حاضر بیش از 70 تن شیرخام تولید می نماید.