معرفی شرکت

تهیه، طبخ و توزیع انواع غذاهای ایرانی و فرنگی جهت شرکت ها و سازمان ها