استخدام کارگر کارواش


شرح موقعیت شغلی

به چند کارگر ماهر و نیمه ماهر جهت کار در کارواش نیازمندیم

معرفی شرکت

اولین کارواش بخار در استان زنجان دارای بیش از ۷ سال سابقه آدرس:خیام غربی- روبروی مسجد سقاخانه -جنب پارک - کارواش بخار بیات

ارسال سریع فایل رزومه