استخدام نیروی متخصص در مدیریت تولید و سالن


شرح موقعیت شغلی

شرکت تولیدکننده کارتن به نیروی متخصص در مدیریت تولید و سالن با سابقه کار نیازمندیم.

معرفی شرکت

تولید انواع ورق و کارتن در ورق های سه لا و پنج لا خط تولید 160 و 220 میباشد با دستگاههای مدرن

ارسال سریع فایل رزومه