معرفی شرکت

شرکت کابوک طب در زمینه تولید و طراحی دستگاه‌های مختلف پزشکی و ازمایشگاهی و تحقیقاتی فعالیت میکند

آدرس شرکت

تهران