معرفی شرکت

این شرکت از سال ۱۳۸۵ در زمینه فروش وخدمات پس ازفروش، تعمیرات انواع کنسولهای بازی دیجیتال فعالیت میکند