معرفی شرکت

زمینه فعالیت ما در طراحی قالبهای پلاستیک دایکست وغیره میباشد طراحی محصول پرینت 3 بعدی ساخت قالبهای پلاستیک دایکست و غیره