معرفی شرکت

بهداد طب ارایه دهنده محصولات پزشکی

آدرس شرکت

جاده شهدای دانشگاهی -پارک علم و فناوری البرز-فناوری 6 ساختمان اداری- ط همکف -واحد 103