استخدام منشی مدير داخلی


شرح موقعیت شغلی

آشنايی كامل با كامپيوتر ، آفيس ، اينترنت

راهبری سايت( آموزش دارد ) و فعاليتهای فضای مجازی

مشتاق به يادگيری

تایم کاری: 8 الی 17

معرفی شرکت

تامين كالاي نفت مهندسی و بازرگانی

ارسال سریع فایل رزومه