معرفی شرکت

فروشگاه اینترنتی بورسیکا مرجع مقایسه، انتخاب و خرید اینترنتی کالا است.

تهران، شیخ فضل ا... نوری، خیابان سازمان آب، پلاک 55، طبقه چهارم