معرفی شرکت

شرکت پخش مواد غذایی و بهداشتی نماینده انحصاری شرکت های تولیدی مشهور در ایران مثل اصالت ، خوش طعم ، حیات ، اکتیو ، صحت ، راتینا، نیلوو...