استخدام مسئول دفتر

شرح موقعیت شغلی

به یک منشی خانم با شرایط ذیل نیازمندیم.

تسلط کامل به کامپیوتر (اکسل، ورد...)

دارای روابط عمومی قوی

سابقه کاری قابل قبول

ساعت کاری از ۹:۳۰ الی ۱۷:۳۰ پنجشنبه ها ۹:۳۰ الی ۱۳:۰۰

حقوق طبق قانون کار

معرفی شرکت

شرکت پیمانکاری ساختمان، بهسا پایدار عمران مشاهیر

ارسال سریع فایل رزومه