استخدام مسئول دفتر

شرح موقعیت شغلی

مسئول دفتر مسلط به ورد ، اکسل، پاور پوینت، نامه نگاری، امور دفتری، روابط عمومی بالا و پاسخگویی به تلفن

معرفی شرکت

در زمینه طراحی و اجرا زیر ساخت مراکز داده

ارسال سریع فایل رزومه