معرفی شرکت

در زمینه طراحی و اجرا زیر ساخت مراکز داده

آدرس شرکت

تهران شخرک غرب بلوار دادمان خیابان سپهر