معرفی شرکت

تولید کننده نرم‌افزارهای مدیریتی DSS خدمات مشاوره و مدیریت در زمینه‌های: مدیریت عملکرد سازمان و کارکنان برنامه ریزی راهبردی بهره‌وری و کارایی


فرصت های شغلی فعال

هیچ آگهی شغلی وجود ندارد.