معرفی شرکت

شرکت صنایع غذایی به آرا(چاکلز) تولید و عرضه کننده محصولات ذرت(چیپس و اسنک)