استخدام نیروی MBA

شرح موقعیت شغلی

یک شرکت بازرگانی جهت تکمیل کادرخود به یک نفرنیروی MBA گرایش بازاریابی ازدانشگاه شریف یا تهران ومسلط به زبان انگلیسی نیازمند است.

معرفی شرکت

انجام امور بازرگانی و تجاری

ارسال سریع فایل رزومه