استخدام کارشناس فروش
شرح موقعیت شغلی

به مهندس سازه جهت طراحی نقشه های فاز 1و 2، مسلط به ضوابط شهرداری و نظام مهندسی جهت کار در مهندسین مشاور در تهران نیازمندیم.‎

معرفی شرکت

شرکت مهندسین مشاور

ارسال سریع فایل رزومه