استخدام اجاره صندلی و میز در سالن زیبایی یونیک
شرح موقعیت شغلی

سالن زیبایی یونیک واقع در فرمانیه اندرزگو بر اصلی بلوار ، برای تکمیل کادر خدمات زیبایی در لاین های (ناخن و مژه و رنگ و مش و فیبروز ) اجاره میز ناخن کار با مشتری یک نفر و اجاره تخت فیبروز و مژه و صندلی برای رنگ و مش با شرایط ویژه و مناسب جهت همکاری متقاضی میپذیرد.

معرفی شرکت

سالن زیبایی یونیک( خاص) جهت تکمیل کادر خود نیاز به نیروی کار ماهر با سابقه و مشتری در منطقه یک فرمانیه

ارسال سریع فایل رزومه


بهتر دیده شوید

با عضویت در سایت جاب و تکمیل پروفایل، شانس بیشتری برای استخدام خواهید داشت.

عضویت