استخدام طراح چاپ الگوسازشرح موقعیت شغلی

آشنا به کورل و فوتوشاپ باشد.

تایم کاری 9:30 الی 18

پنجشنبه 9:30 الی 14

معرفی شرکت

شرکت تولیدو پخش پوشاک کژوال زنانه بندینی

ارسال سریع فایل رزومه