معرفی شرکت

تعمیر و تولید لنت و برخی قطعات هواپیما

آدرس شرکت

تهران جاده شهریار نرسیده به سعید آباد شهرک صنعتی گلگون سوم غربی پلاک 9