معرفی شرکت

این شرکت در زمینه ی ساخت و توسعه ی برند فعالیت میکنه و بخش موازی این مجموعه مارکتینگ و مشاوره های استراتژیک سازمانی میباشد.