معرفی شرکت

مدت فعالیت ۹ سال زمینه فعالیت : تولید ورق فومیزه ، کابینت روشویی فومیزه ، سرامیکی و سنگی صادرات

آدرس شرکت

خیابان امام خمینی خیابان امام رضا