استخدام بازاریاب حضوری غرب تهران


شرح موقعیت شغلی

بازاریاب حضوری جهت فروش مواد غذایی در مناطق غرب تهران

معرفی شرکت

فروش وعرضه موادغذایی درفروشگاهای خرده فروش وعمده فروش وزنجیره ای وبازرگانی واردات وصادرات مواغذایی

ارسال سریع فایل رزومه