معرفی شرکت

انتشارات آتیسا در زمینه نشر و چاپ کتابهای رمان، روانشناسی، کودک، ادبیات و تاریخی فعالیت دارد.

آدرس شرکت

انقلاب خیابان لبافی نژاد مابین حیابان ابوریحان و دانشگاه پلاک 115