معرفی شرکت

تامین تجهیزات صنعتی نظیر: برق، ابزار دقیق، مکانیک، الکتریکال و دیگر اقلام صنعتی