معرفی شرکت

فعال در زمینه طراحی و تولید تجهیزات الکترونیکی هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیاء خدمات سخت افزار و الکترونیک ( تعمیرات کامپیوتر و بردهای الکترونیکی


فرصت های شغلی فعال

هیچ آگهی شغلی وجود ندارد.