استخدام مهندس معمار

شرح موقعیت شغلی

مهندس معمار آشنابه ضوابط شهرداری مسلط نقشه کشی وطراحی نما (یافت آباد)

معرفی شرکت

شرکت طراحی ساختمان، نظارت و مشاوره، نقشه برداری و انواع مطالعات ژئوتکنیک و ژئوفیزیک

ارسال سریع فایل رزومه