استخدام کارشناس روابط عمومی


شرح موقعیت شغلی

کارشناس روابط عمومی آشنا با مکاتبات اداری، ICDL، دارای روابط اجتماعی بالا، مهارت انجام کار تیمی، پیگیر، متعهد , با انگیزه و مسئولیت پذیر

معرفی شرکت

فعالیت در زمینه طراحی وبسایت و شبکه های اجتماعی

ارسال سریع فایل رزومه