معرفی شرکت

شركت در زمينه توليد اسپان باند (منسوجات بي بافت) مشغول به فعاليت ميباشد

آدرس شرکت

قم-سلفچگان-شهرك صنعتي-فاز دو -خيابان اقاقيا-خيابان كاج-پلاك١٤٨