معرفی شرکت

شركت آرمان تندرست از سال 1366 فعالیت خود را در امر خدمات رساني و سرويس دهي به مراكز بيمارستاني، درماني- دانشگاهي و صنعتي، آغاز نموده است و دارای نمایندگی انحصاری کمپانی­های زیر می­باشد: کمپانیR.Wolf آلمان سال کمپانی EMS سوئیس از سال 1995 کمپانی Starmedtec آلمان از سال 2007


فرصت های شغلی فعال

هیچ آگهی شغلی وجود ندارد.