معرفی شرکت

فعالیت در رشته نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری و یا رشته جمع آوری و تفکیک پسماندهای خشک (بازیافت). انجام کلیه امور خدمات شهری ج شامل خدمات نظافت منازل، ساختمان ها، سازمان های دولتی و خصوصی. جمع آوری زباله، رنگ آمیزی معابر و جداول، تهیه و توزیع انواع غذاهای ایرانی و فرنگی.