استخدام حسابدارشرح موقعیت شغلی

نیروی حسابداری

خانم و آقا

حداکثر سن 30

توانایی بررسی و ثبت اسناد حسابداری

توانایی کار با اکسل و نرم افزار های حسابداری

معدل بالای 15

پر انرژی،با انگیزه،فعال و منظم

توانایی انجام کارهای گروهی

معرفی شرکت

شرکت بین المللی آریاشید شاندیز

ارسال سریع فایل رزومه