استخدام کارمند امور اداری


شرح موقعیت شغلی

کارمند اداری منظم و وقت شناس

معرفی شرکت

تولید تجهیزات سالنهای پرورش مرغهای گوشتی وفروش وبازاریابی محصولات

ارسال سریع فایل رزومه