معرفی شرکت

تولید تجهیزات سالنهای پرورش مرغهای گوشتی وفروش وبازاریابی محصولات

آدرس شرکت

خیابان توحید خیابان فرصت خسامانی پلاک15 واحد2