استخدام نسخه پیچ داروخانه


شرح موقعیت شغلی

نسخه پیچ داروخانه

دارای حداقل یکسال سابقه کار

حقوق توافقی به همراه بیمه

مسلط و آشنا به نسخه خوانی

معرفی شرکت

داروخانه آریا واقع در شهر شیراز

ارسال سریع فایل رزومه