معرفی شرکت

شرکت تولید کننده سیم و کابل ،متعلقات ،هادی ها و المنت ،سوئیچ ،کنتور و ...