معرفی شرکت

شرکت بازرگانی خدمات موبایل و تعمیرات

آدرس شرکت

خیابان جمهوری-نرسیده به پل حافظ-پاساژ خانه موبایل-طبقه ۶-واحد ۶۱۱