معرفی شرکت

گروه تولیدی-بازرگانی عظیمی با ساختارهلدینگی در حوزه های دام و طیور، نهاده های دامی، کنسانتره، تولید و عرضه در سطح ملی مشغول فعالیت می باشد.


فرصت های شغلی فعال

هیچ آگهی شغلی وجود ندارد.