معرفی شرکت

شرکت تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی و زیبایی

آدرس شرکت

میدان ولیعصر، مرکز تجارت ایرانیان، طبقه 7، واحد 15