استخدام کارشناس برنامه ریزی تولیدشرح موقعیت شغلی

نیروی کار آقا ترجیحا با سابقه کار

آشنایی با نرم افزارهای آفیس به ویژه اکسل

تمام حقوق و مزایا بر اساس قانون کار در صورت تایید بر اساس توانایی حقوق توافقی

معرفی شرکت

تولید کننده ورق های PVC و PSD

ارسال سریع فایل رزومه