معرفی شرکت

شرکت امواج گستر نوین با بیش از 15 سال سابقه ، فعال در زمینه مشاوره، طراحی، تامین و اجرای تمامی مدل ها و روش های زیر ساخت شبکه داده و اطلاعات می باشد.