معرفی شرکت

گروه مهندسی و مشاوران املاک بزرگ ایران، در منطقه عباس آباد در زمینه املاک فعالیت دارد.