استخدام مهندس الکترونیک


شرح موقعیت شغلی

بخش تحقیق و توسعه یک شرکت به مهندس الکترونیک، IT، مخابرات و کاردانی برق و الکترونیک (خانم و آقا) نیازمند است

معرفی شرکت

شرکت فنی و مهندسی مرتبط با آی تی و الکترونیک

ارسال رزومه به این آگهی

این آگهی منقضی شده است و فرصت ارسال رزومه به آن به پایان رسیده است.