استخدام پزشک مسئول فنی
شرح موقعیت شغلی

به پزشک مسئول فنی در درمانگاه الغدیر در شیفت صبح و بعد از ظهر در مشهد نیازمندیم.

معرفی شرکت

درمانگاه شبانه روزی الغدیر مشهد

ارسال رزومه به این آگهی

برای ارسال رزومه می بایست ابتدا عضو سایت شوید.