استخدام پزشک مسئول فنی

شرح موقعیت شغلی

به پزشک مسئول فنی در درمانگاه الغدیر در شیفت صبح و بعد از ظهر در مشهد نیازمندیم.

معرفی شرکت

درمانگاه شبانه روزی الغدیر مشهد

ارسال رزومه به این آگهی

این آگهی منقضی شده است و فرصت ارسال رزومه به آن به پایان رسیده است.