معرفی شرکت

فعالیت شرکت تولید ملزومات می‌باشد محل شرکت واقع در حکیمیه می باشد.


فرصت های شغلی فعال

هیچ آگهی شغلی وجود ندارد.