معرفی شرکت

مجموعه AKE فعالیت خود را از تابستان سال ۱۳۸۹ با طراحی و نصب انواع آسانسور و پله برقی آغاز نمود و به سرعت موفق به عقد قراردادهای متعدد گردید و در سالهای بعد توانست قرارداد رنج وسیعی از آسانسورها تا ظرفیت ۲۳ نفر و ارتفاع ۹۰ متر و سرعت ۲.۵ متر بر ثانیه را منعقد و اجرا نماید و نهایتا به عنوان یک متخصص در زمینه آسانسور و پله برقی‌های مرتفع و پر ترافیک خود را در سطح ایران و کشورهای همسایه مطرح نماید.

آدرس شرکت

تهران، بزرگراه، فتح شرق، کنار گذر فتح، بعد از رودخانه کن، خیابان گلسرخی، درب دوم