استخدام رییس حسابداریشرح موقعیت شغلی

یک شرکت تولید کننده جهت تکمیل کادر خود نیاز به یک رییس حسابداری آقا مسلط به تمام امور مالی و بانظم و پیگیر دارد

معرفی شرکت

شرکت البرز الکتریک نور با برند تجاری لینکو تولید کننده انواع سیم و کابل از سال 1383 تاسیس گردید

ارسال سریع فایل رزومه